önder Danışmanlık

SGK ve Teşvİk
Danışmanınız

Hakkımızda

Kısaca Önder SGK Danışmanlık


Genç ve Dİnamİk

Ekip olarak çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çeşitli birimlerinde 35 yıllık hizmet ifa ederek emekli olmuş iş müfttişi SGK denetmeni ve mevzuat uzmanı ekibimizin yanında çözüm ortağı iş hukukçusu ve KOSGEB uzmanı ve İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Ekibimizle
güncel ve uygulamadaki kanun mevzuat yönetmeliklere idari ve hukuki anlamda profesyonel olarak işverenlerimize yönelik projeler destek ve teşvikleri hem yazılımsal olarak yapay zeka teknolojisini kullanarak
Manuel Mevzuat Takibi Anlamında En Verimli Şekilde En Uygun Fiyatla Yararlandırmak, İşverenlerimizin Güncel Kazançlarına Daha Fazla Kazanç Sağlamaktır.

Deneyİmlİ ve Profesyonel

İşverenlerimize yönelik güncel istihdam teşvikleri, İŞKUR kurs ve programlardan kaynaklı destekler, KOSGEB girişimcilik destekleri, ihracat destekleri,turizm destekleri KDV ve prim destekleri, Özlük dosyaları bodrolama SGK ve iş müfettişlerince yapılan denetimlere hazırlık iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu kapsamında eksikliklerin tespiti ve giderilmesi uzman doktor ve diğer personel desteği
5510 sayılı kanun kapsamında emeklilik işlemleri, yurtdışı istihdam ve projeler ve bu işlemlerden kaynaklanan destekler, yabancı uyruklu personel istihdamı ve teşvikleri ile oturma çalışma izin işlemleri
4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işveren işçi yükümlülükleri kapsamında özlük dosyalarının hazırlanması takibi ve denetimlere hazırlanması
uluslar arası işgücü piyasası iş ve işlemleri yatırım teşvikleri hizmet alanlarımıza girmektedir.

Hİzmetlerİmİz

Genç ve dinamik profesyonel kadromuzla Danışmanlık hizmeti vermek Küçük Orta Büyük ölçekli işletmelerimize sunduğumuz hizmetler


SGK Teşvİklerİ

Devletin istihdamın korunması adına iş verenlerimize sunduğu SGK Prim Teşvik ve desteklerinin en son güncel ve SGK sistemine entegre yazılımlarla, en doğru ve en kazançlı teşvik miktarlarını hesaplayıp sisteme aktarılması.

İŞKUR Teşvİklerİ

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerine istihdamın korunması ve arttırılması kapsamında aktif iş gücü programlarını kullanarak iş verenlerimize hizmet türüne göre İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden kursiyer olarak İEP, UYEP ve uygulamalı mesleki eğitim programlarıyla 3 Ay’dan dokuz aya kadar asgari ücret tutarı kadar kursiyer ücreti ve GSS primlerini işsizlik sigorta fonundan karşılayarak destek sağlamak kursiyerliğin bitişi akabinde sigorta primlerinin 4447 sayılı kanun kapsamında 24 aya kadar devlet tarafından ödenmesini sağlanması kayıt takip ödeme sisteme tanımlama işlemlerinin takiplerinin yapılması.

KOSGEB teşvİklerİ

Sanayi ve ticaret bakanlığının sağladığı ihracat desteği, yurt dışı fuar desteği, Kobi finansman desteği, girişimcilik desteği, turizm bakanlığının sağladığı turizm teşvikleri (Hazine ve orman arazilerinin 49 yıllığına kiralanması, hibe edilmesi) butik ve yıldızlı otellerin proje bazında destekleri KDV ve istihdam destekleri, sağlık turizmi ile ilgili destekler, AR-GE teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve İş Güvenlİğİ

6331 sayılı kanun kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti alma yükümlüğü olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli nace koduna sahip işletmelerimize profesyonel iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli temini ve kanunun ve yönetmeliklerinin gereklilikleri olan bütün iş ve işlemlerin sağlanması. Raporların hazırlanması. Mobil Sağlık tarama hizmeti vs.

4857 sayılı İş kanunu

4857 sayılı iş kanunu kapsamında iş verenlerimize işçi ve iş veren arasında köprü rolü sağlayarak özlük dosyalarının hazırlanması puantaj ve bordrolama işlemlerinin takibi, işçi ve iş veren arasındaki uyuşmazlık konularında iş müfettişlerince yapılacak denetimlere hazırlık ve rehberlik hizmetleri, yargıya intikal etmiş dosyaların uzman iş hukukçularımızca takibi.

Yabancı Çalışma İznİ

4817 Sayılı Yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun kapsamında yabancı işçi istihdamını yapmak isteyen iş verenlere personellerin oturma ve çalışma izinlerinin alınmasını sağlamak.

Resmİ Kurumlara Yapılan Bİldİrİm Takİbİ

SGK Aylık prim bildirgeleri, eksik gün bildirimleri (ek10), işe giriş ve ayrılış bildirimleri, engelli personel istemi ve bildirimleri, aylık iş gücü çizelgelerinin İŞKUR’un sistemine işlenmesi

Emeklİlİk İşlemlerİ

Emeklilik işlemlerinin takibi ve aylık bağlanma sürecinin yönetilmesi

Nasıl Çalışıyoruz

İş Akışımız ve çalışma sürecİmİz


İşletmenizin geçmiş durumu analiz edilerek mali, teknik ve teşvik kayıpları tespit edip doğru planlamayla size tam olarak ne sunacağımızı açıklayan tam bir spesifikasyon belgesine dönüştüreceğiz.

Firmamızla çalışmaya karar verdiğiniz takdirde sizlere sunacağımız profesyonel destek ve teşvik yönetimiyle, personel giderlerindeki yükü en hafife indirmek, mali kazancınıza kazanç katmak, firmanıza idari ve hukuki anlamda destek sağlayarak ceza ve yaptırımlardan korumak.

Bültenİmİze

Abone Olun

Bİze Ulaşın

Dİledİğİnİz zaman bİze ulaşmanızdan memnunİyet duyarız


İletİşİm Bİlgİlerİmİz

Önder SGK Danışmanlık

Altıntepe Mah. Bağdat Caddesi tipili çıkmazı demirkan iş merkezi.No:21 KÜÇÜKYALI
MALTEPE-İSTANBUL

Bİze Yazın